Wij verstrekken adviezen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Kenmerkend voor onze werkwijze is een pragmatische aanpak die direct aansluit bij uw specifieke vraag.

In overleg met u spreken we af hoe het advies wordt gepresenteerd. Voor relatief eenvoudige vragen kan het mondelinge advies onmiddellijk worden uitgevoerd. Bij complexere vraagstukken zal een schriftelijk advies worden opgesteld dat in overeenstemming is met de uitgangspunten van onze werkwijze: compact, doelgericht en praktisch toepasbaar.

Bij de aanpak van een HRM vraagstuk bepalen wij allereerst de beginsituatie. Die nulmeting vindt plaats middels interviews met sleutelfiguren uit uw organisatie en/of op basis van reeds aanwezige schriftelijke documentatie. Het traject van de IST naar de SOLL-situatie wordt door ons uitgevoerd. Uiteindelijk presenteren wij in de afgesproken vorm het advies aan u als opdrachtgever. Uiteraard kunnen wij ook de verdere inbedding van het advies  binnen uw organisatie, zoals presentatie en implementatie, voor u verzorgen.

Wij adviseren u onder andere graag over de ontwikkeling en implementatie van HRM beleid, competentiemanagement, performance management, werving en selectie, verzuimbestrijding, talentmanagement, OR aangelegenheden, ontslagzaken, inrichting van uw HRM afdeling.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neemt u dan contact met ons op.