Harmonisatie van HRM beleid vormt een belangrijk onderdeel van het totale proces bij fusietrajecten en samenwerkingsverbanden. Wij bespreken met u de uitgangspunten en formuleren vervolgens het beleid.

Bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden stemmen wij met u de gewenste situatie af en maken van zowel de bestaande als de nieuwe situatie berekeningen. Hierdoor wordt voor u het totale kostenplaatje inzichtelijk.

Indien gewenst organiseren wij na akkoordbevinding voor u de communicatie naar de medewerkers en de ondernemingsraad.

Grootschalige verandertrajecten brengt ook vaak afbouw van personeelaantallen, herplaatsingen en outplacement trajecten met zich mee. Wij regelen voor u de opzet en begeleiding van deze projecten.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neemt u dan contact met ons op.