Interne organisatieveranderingen

In economisch moeilijke tijden moeten organisaties juist investeren in de infrastructuur van de organisatie om er voor te zorgen dat de organisatie staat als een huis op het moment dat de recessie voorbij is. Dat vraagt om een kritische blik naar de interne organisatie en de relatie met de werkomgeving.

Men kan zich daarbij de volgende vragen stellen:

  1. Shared values: Waar staat de organisatie voor?
  2. Systems: Functioneren de werkprocessen optimaal?
  3. Strategy: Welke doelen heeft men zich gesteld en hoe denkt men die te bereiken?
  4. Structure: Hoe is de organisatie ingericht voor wat betreft taakverdeling, hierarchie, infor­matievoorziening, lijn/staffuncties?
  5. Staff: Hoe is de “harde” en “zachte” kant van het personeelsbeleid georganiseerd?
  6. Skills: Waar blinkt de organisatie in uit qua kennis en kunde?
  7. Style: Welk gedrag en manier van samenwerking is kenmerkend voor de organisatie?

mckinsey-7s-Versluijs-Interim

Het 7s-model van McKinsey vormt  een uitstekend hulpmiddel om antwoord te krijgen op al deze vragen.

Na een vrijblijvend intake gesprek maken wij met u concrete afspraken over het onderzoek, advies en uitvoering van de interne organisatieverandering.

Op basis van onze brede expertise ondersteunen wij  u graag om  klaar te zijn voor  de toekomst.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neemt u dan contact met ons op.