Posts Tagged ontslag

Mag u mondeling een proeftijd afspreken?

Wilt u een proeftijd afspreken met een werknemer, dan is het voor de geldigheid van deze afspraak niet vereist dat u dit vóór het dienstverband schriftelijk overeenkomt. Wel moet u als u een mondelinge afspraak maakt over de proeftijd dit later nog schriftelijk bevestigen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich houdt aan de wettelijke […]

Lees verder →

Posted in: Actueel

Leave a Comment (0) →

Verbeterplan bij disfunctioneren

Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat in het uiterste geval leiden tot ontslag. Voordat het zo ver komt, moet u zich samen met de werknemer inspannen om het functioneren te verbeteren. De werknemer moet daarvoor in ieder geval de kans krijgen. De inspanningen kunt u vormgeven in een verbeterplan. Van disfunctioneren is sprake als […]

Lees verder →

Posted in: Actueel

Leave a Comment (0) →

Geen korting meer op fictieve opzegtermijn

Sinds 1 januari 2013 kan de fictieve opzegtermijn na een (pro forma) ontbindingsprocedure bij de kantonrechter niet meer met een maand worden ingekort. De fictieve opzegtermijn is de periode tussen het ontslag en het moment waarop een werknemer in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Voorheen gold er nog één maand aftrek van de fictieve opzegtermijn […]

Lees verder →

Posted in: Actueel

Leave a Comment (0) →