Verbeterplan bij disfunctioneren

Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat in het uiterste geval leiden tot ontslag. Voordat het zo ver komt, moet u zich samen met de werknemer inspannen om het functioneren te verbeteren. De werknemer moet daarvoor in ieder geval de kans krijgen. De inspanningen kunt u vormgeven in een verbeterplan.

Van disfunctioneren is sprake als een werknemer niet voldoet aan de functie-eisen die bij de functie horen. Voordat het disfunctioneren tot ontslag leidt, moet u zich tijdens een bepaalde periode inzetten om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Dit wordt een verbetertraject genoemd.

Leg uw afspraken vast in een verbeterplan. Door het opstellen van een verbeterplan bestaat er duidelijkheid over de gemaakte afspraken en bouwt u tegelijkertijd aan een goed onderbouwd dossier. Dat is belangrijk voor als het functioneren niet voldoende verbetert en u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen. In het verbeterplan moet u in ieder geval de volgende punten opnemen:

aanleiding; Waarom is er sprake van disfunctioneren?

verbeterpunten; Waar moet de werknemer aan werken?

afspraken; Welke afspraken maakt u om het functioneren te verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan – interne of

  externe – coaching en scholing.   Ook aanpassing van de functie of overplaatsing is een optie.

begeleiding; Wie begeleidt de werknemer tijdens het verbetertraject?

periode; Hoelang neemt u de tijd voor de verbetering van het functioneren?

toezicht en evaluatie; Wie ziet toe op het verloop van het traject en op welke tijdstippen evalueert u de

   voortgang?

Spreek een verbetertraject af van passende duur. Als u  het UWV of de  kantonrechter vraagt   om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, houden zij rekening met de lengte van het verbetertraject.  Hoe langer het dienstverband duurt, hoe meer tijd de   werknemer moet krijgen om zijn functioneren  te verbeteren.  Voor werknemers met een dienstverband van vele jaren is een traject van maanden niet ongebruikelijk.

Bron: Vaknieuws HR Rendement / 21 februari 2013

Posted in: Actueel

Leave a Comment (0) ↓